Producţie în serie

Pagina principala / Colaborare

Colaborare

Compania Intermebex lucrează pe piaţa moldavă din anul 1997. În acest timp am parcurs drumul de la o mică întreprindere de import a mobilei de bucătărie pînă la o mare companie producătoare, care ocupă cu încredere poziţia de lider pe piaţa de mobilă. La momentul actual activitatea companiei se concentrează asupra producţiei garniturei de bucătărie sub marca Wiza.

Calitatea şi longivitatea bucătăriilor Wiza sunt bazate pe resurse optimale tehnologice, profesionalismul lucrătorilor şi atitudinea faţă de proces în general. Pentru a vă convinge de aceasta şi să vă formaţi o imagine completă despre producţia noastră, priviţi materialele video despre lucrul fabricii.


Trei principii de bază

Pentru a menţine statutul de unul din cei mai importanţi producători moldavi de mobilă ne permit următoarele principii:

Resursele productive

În activele companiei sunt depozite personale de producere, dotate cu echipament modern a celor mai renumiţi producători europeni.

Livrare direct

În mulţi ani de colaborare de success am construit relaţii rodnice cu producătorii europeni de materiale, ceea ce permite achiziţionarea materiei prime direct de la producător, fără intermediari, astfel optimizînd costul final al producţiei.

Productivitate înaltă

Modernizarea şi automatizarea a procesului de lucru, echipa unită de lucrători calificaţi, politica flexibilă permit îndeplinirea comenzilor mari de serie cît priveşte garnitura de bucătărie, şi alte elemente ale carcasei mobilei.


Toţi factorii menţionaţi servesc drept garanţie partenerilor şi a colaborării pe termen lung cu clienţii.

Dacă doriţi să ne deveniţi partener, contactati-ne pentru a discuta variantele posibile de colaborare.